Welkom

Welkom op de website van Ondernemersvereniging Sint-Michielsgestel (O.S.).
Een vereniging die sinds de oprichting in 1993 twee belangrijke doelstellingen heeft:

  1. Het (in een aangename sfeer) bevorderen van onderlinge en externe zakelijke contacten. Onbekend maakt onbemind. Daarom willen wij als ondernemersvereniging al onze leden een zo goed mogelijk platform bieden om hun bedrijf te profileren. Zodat ze hun netwerk kunnen uitbreiden en elkaar ‘business’ gunnen.
  2. Het communiceren met plaatselijke, regionale/landelijke overheden en instanties inzake gemeenschappelijke belangen.

Naast branchegeoriënteerde belangenbehartiging hebben wij bijvoorbeeld een periodiek overleg met de Gemeente Sint-Michielsgestel (burgemeester, wethouder en de bedrijvencontactpersoon) en vertegenwoordigers van collega ondernemersverenigingen uit de gemeente. Dit economisch ondernemersplatform is bedoeld om te klankborden, nieuwe initiatieven te stimuleren en prioriteiten te stellen om zo het ondernemersklimaat te optimaliseren.

Website
Op deze website vindt u o.a. alle informatie over onze jaarlijkse activiteiten. Zo organiseren wij een aantal interessante themabijeenkomsten, kleinschalige bijeenkomsten (zoals korte bedrijfspresentaties gevolgd door een informele borrel) een sportieve activiteit en bedrijfsbezoeken.

 

Heeft u interesse om lid te worden en/of eens vrijblijvend een bijeenkomst bij te wonen? Stuur dan een bericht naar het secretariaat van de O.S.: secretariaat@ondernemersverenigingsintmichielsgestel.nl

Kijk vooral ook op onze Facebook pagina